OSGB'NİN SORUMLULUKLARI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre OSGB’ler:

• İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamının gözetiminde işverene rehberlik yapar ve öneriler hazırlayarak onaya sunar.

• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak işverenin onayına sunar.

• İşyerinde acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi ve acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu yapar.

• Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına alır.

• İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları, işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtları, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyarak saklar.

• İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanlarının Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevleri yerine getirip getirmediğinin izlenmesinden sorumludur. 

Adres

Merve Mah. Doganay Sk. No:15 Sancaktepe - Istanbul

Telefon

0 216 326 74 35