İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede;

• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

• İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

• Risk değerlendirmesi yaptırır, önlemleri belirler, gerçekleştirir ve denetler.

• Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

• Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışında, çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen kişi, kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken araç, gereç, mekân ve zamanı karşılamakla yükümlüdür.


İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Adres

Merve Mah. Doganay Sk. No:15 Sancaktepe - Istanbul

Telefon

0 216 326 74 35