İGU-İYH GÖREVLERİ

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmaları
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlanması
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlanması
 • İş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık
 • Alt işverenlerin denetimi
 • Risk Değerlendirmesi yapılması
 • Acil Durum Planı hazırlanması
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analizi
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma ve depolama şartlarının belirlenmesi
 • Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarının belirlenmesi
 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin takibi
 • Yangın güvenliği

 

İşyeri Hekiminin Görevleri

 • İş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık 
 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlanması
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri
 • Çalışanların genel sağlık konularında eğitimi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmaları
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarının denetlenmesi
 • İş güvenliği kapsamında yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları
 • Çalışanların sağlık gözetimi 

Adres

Merve Mah. Doganay Sk. No:15 Sancaktepe - Istanbul

Telefon

0 216 326 74 35