HAKKIMIZDA

Mesleki sorumluluk ve kalite bilinciyle sektörde fark yaratma amacı güden, danışmanlık hizmetleri ve işyeri hekimliği deneyim ve altyapısına sahip Çamlıca OSGB,  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun devreye girdiği 2014 yılında, 1373 belge numarasıyla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir.

Çamlıca OSGB, konusunda deneyimli ve uzman kadrosuyla, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparak rehberlik etmektedir.

Çamlıca OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları, merkez tarafından düzenli olarak denetlenmekte, bu sayede olası hatalar en aza indirilmeye çalışılarak hizmet kalitesi artırılmaktadır.

Çamlıca OSGB hekimleri ve uzmanları tarafından tespit edilen eksikler ve gereklilikler, işverene düzenli olarak raporlanmakta ve eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler sunulmaktadır.

Çamlıca OSGB; “sıfır iş kazası ve meslek hastalığı” ilkesiyle çalışır.

Vizyon
Dünya’da ortaya çıkan hızlı gelişmelere ayak uydurarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu şekilde harekete geçiren, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, işveren ve çalışan kesimin ihtiyacına uygun, kaliteli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunabilmektir.

Misyon
Ülkemizdeki çalışma hayatını dünya standartlarına göre en üst düzeye getirmek, çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, iş yerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, işveren ve çalışanlara sosyal güvenlik ve iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğretmek, kalkınmaya ve sağlıklı yaşamaya destek vermektir.

Adres

Merve Mah. Doganay Sk. No:15 Sancaktepe - Istanbul

Telefon

0 216 326 74 35