ÇAMLICA OSGB

Güvenle ve Sağlıkla

İşletmenizi sağlama bağlayın!

İşyerlerinde sağlıklı, güvenli, verimli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.  Kanun ile her işletmenin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmak zorundadır.

NEDEN OSGB

İşyerlerinde sağlıklı, güvenli, verimli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturulması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun ile her işletmenin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olmak zorundadır.

İşletmeler, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini kendi bünyelerinde bulundurabilecekleri gibi isterlerse bu hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden de alabilmektedirler.

İSG Kanunu’na göre; tek çalışanı dahi olsa tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri ile 50 ve üzeri çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır.

İş sağlığı ve Güvenliğ Kanunu'na aykırı davranan işyerleri için idari para cezaları uygulanmaktadır.

İSG İdari Para Cezalarını öğrenmek için tıklayınız. 

SAĞLIK TARAMASI

Konularında uzman ve deneyimli çalışanlara ve teknolojik altyapıya sahip çözüm ortaklarımızla, çalışanların periyodik sağlık taramaları işyerlerinde yapılabilmektedir. Toplu taramalarda, kaliteden ödün vermeyen, tıp etiğine bağlı kalınarak doğru sonuçlar üretilmektedir.

YANGIN EĞİTİMİ-TATBİKATI

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, çalışanlar, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularını içeren yangın eğitimi almak zorundadır.

Ayrıca, yine Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, yılda en az 1 kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılması gerekmektedir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ

29.07.2015 Tarih ve 29429 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği'nin 19. Maddesine göre;
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana 1 ilkyardımcı
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana 1 ilkyardımcı

bulundurulması zorunludur.

Temel İlkyardım Eğitimi 16 saattir. Eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavı geçen katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takip eden 3 ay içierisinde gücelleme eğitimi alınması zorunludur. Eğitim alanların sertifikaları yenilenir, eğitime katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
  • NEDEN OSGB
  • SAĞLIK TARAMASI
  • YANGIN EĞİTİMİ-TATBİKATI
  • İLKYARDIM EĞİTİMİ

OSGB ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Nasıl Alınır?

OSGB’ler 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde hizmet sunarlar. İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları 28512, işyeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları ise 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. OSGB’nin görevlendirdiği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, işyerinin tehlike sınıfına ve personel sayısına göre değişen sürelerle hizmet vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere “Faydalı Linkler” bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

 

Adres

Merve Mah. Doganay Sk. No:15 Sancaktepe - Istanbul

Telefon

0 216 326 74 35